2024

O soukromí

Ve společnosti Trend Micro EMEA Limited, která zpracovává Vaše osobní údaje jako správce údajů, (dále jen „Trend Micro“) nebereme Vaše soukromí a bezpečnost Vašich osobních údajů na lehkou váhu a chceme, abyste věděli, jak jsou údaje, které nám poskytujete, používány. Společnost Trend Micro dodržuje veškeré příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Informace, které od Vás shromažďujeme v rámci soutěže [„Natoč svůj příběh“] (dále jen „soutěž“), nám pomáhají si ověřit, zda splňujete podmínky soutěže, ověřit Vaši totožnost v případě, že postoupíte do finále soutěže, a komunikovat s Vámi o soutěži. Údaje, které nám na této stránce poskytnete, rozhodně nebudeme nikomu prodávat, ani je nebudeme nikomu přeposílat.

Níže jsou uvedeny informace, které potřebujete vědět o účelech a zákonných důvodech zpracování Vašich osobních údajů:

 • Osobní údaje, které nám poskytnete, vždy patří Vám, nikoliv nám.
 • Informace, jako je Vaše jméno, adresa a další kontaktní údaje, potřebujeme k tomu, abychom zjistili, zda splňujete podmínky soutěže a můžete získat cenu, a k tomu, abychom se na Vás mohli obrátit v případě, že postoupíte do finále.
 • To tedy znamená, že budete-li se chtít zaregistrovat na webové stránce nebo se přihlásit do soutěže, musíte nám o sobě poskytnout nějaké informace.
 • Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s Vaší registrací, zpracováváme z důvodu plnění smlouvy.
 • Můžete se rozhodnout, jaké e-mailové zprávy budete přijímat.
 • Přihlášením se k odběru e-mailových zpráv v rámci soutěže [„Natoč svůj příběh“] získáte přístup k důležitým novinkám ohledně soutěže.
 • Máte také možnost odběr takových e-mailových zpráv zrušit kliknutím na odkaz pro zrušení odběru v e-mailové zprávě.
 • Jste-li mladší 16 let, požádáme o souhlas Vaše rodiče.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

 • Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, v každém případě maximálně po dobu povolenou nebo předepsanou příslušnými právními předpisy.
 • Pokud v soutěži zvítězíte, umístíte se na 2. či 3. místě nebo získáte čestné uznání, budeme Vaše kontaktní údaje uchovávat v našich záznamech, abychom se s Vámi mohli spojit ohledně Vaší přihlášky, vymažeme však informace, které nejsou nezbytné, například datum Vašeho narození.

Jaké údaje tedy shromažďujeme?

Registrace: Při online registraci shromažďujeme následující informace, abyste se na tuto Webovou stránku mohli přihlásit a používat ji:

 • Jméno;
 • Příjmení;
 • E-mailová adresa;
 • Uživatelské jméno;
 • Heslo;
 • Datum narození: Abyste se mohli zaregistrovat na naší webové stránce, musí Vám být minimálně 8 let. Je-li Vám méně než 16 let, musí Váš rodič nebo zákonný zástupce schválit Váši registraci na našich webových stránkách a Vaši účast v soutěži a rozhodnout o tom, zda nám poskytne svolení ke zpracování Vašich osobních údajů.
 • Údaje rodičů: Jste-li mladší 16 let, potřebujeme i celé jméno rodiče a jeho e-mailovou adresu.

Přihlášky do soutěže: Přihlásíte-li se do soutěže, požádáme Vás i o další Vaše údaje:

 • Přihlásíte-li se jako jednotlivec, požádáme Vás o Vaši domácí adresu;
 • Přihlásí-li se škola nebo skupina, budeme potřebovat adresu školy nebo adresu, na které lze kontaktovat danou skupinu;
 • Vaše telefonní číslo;
 • Pokud nám zašlete svůj příspěvek, budeme zpracovávat rovněž informace týkající se takového příspěvku, včetně jakýchkoliv případných audiovizuálních nahrávek.

Jaké údaje sdílíme a proč?

Soukromí Vašich údajů respektujeme a zavazujeme se je sdílet pouze se společnostmi, které splňují veškeré příslušné předpisy na ochranu osobních údajů, včetně společností usazených v zemích mimo Evropskou unii („EU“) a Evropský hospodářský prostor („EHP“), které dle rozhodnutí Evropské komise neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů; společnost Trend Micro Vás chce ujistit, že v takových případech byla nebo budou zajištěna dostatečná opatření k ochraně Vašich osobních údajů ještě před jejich předáním těmto společnostem, a to ve formě certifikace společností usazených v USA v rámci programu Štít soukromí na ochranu osobních údajů při jejich předávání mezi EU a USA (EU-U.S. Privacy Shield) nebo ve formě vhodných smluv o předávání osobních údajů s těmito společnostmi, které jsou založeny na standardních smluvních doložkách vypracovaných Evropskou komisí.

Společnosti, s kterými sdílíme vaše osobní údaje, jsou:

 • náš vývojář webu pro soutěž Natoč svůj příběh – StudioForty9.com, který má přístup k údajům o webových stránkách a bez kterého by nic z toho, co tu vidíte, nebylo možné!

Jaká práva máte v souvislosti se svými osobními údaji, které společnost Trend Micro zpracovává?

Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy můžete mít mimo jiné právo: (i) zkontrolovat, zda o Vás máme nějaké osobní údaje a o jaké údaje se jedná, a získat přístup ke svým osobním údajům nebo si vyžádat jejich kopii, (ii) vyžádat si opravu, doplnění nebo vymazání těch svých osobních údajů, které jsou nepřesné nebo které jsou zpracovávány v rozporu s příslušnými požadavky, (iii) vyžádat si omezení shromažďování, zpracování nebo používání svých osobních údajů a (iv) požádat o přenositelnost údajů.

Máte také právo podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Stejná práva, jaká jsou popsána výše, mají ve vztahu ke svým osobním údajům, které zpracováváme, také Vaši rodiče a mohou je uplatnit.

Jak můžete svá práva uplatnit nebo jak nás můžete kontaktovat se svými žádostmi nebo stížnostmi?

Pokud máte nějaké dotazy ohledně toho, jaké údaje o Vás máme, nebo pokud si přejete uplatnit jiná svá práva tak, jak jsou popsána výše, kontaktujte nás [odkaz na https://whatsyourstory.trendmicro.cz/contact-us/].

Soutěž Natoč svůj příběh v České republice organizuje Trend Micro EMEA Limited, společnost s ručením omezením založená v Irsku pod registračním číslem 364963, se sídlem na adrese IDA Business & Technology Park, Model Farm Road, Bishopstown, hrabství Cork, Irsko, prostřednictvím své pobočky, tj. Trend Micro EMEA Ltd., odštěpný závod, se sídlem na adrese Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, Česká republika .

Další informace o přístupu společnosti Trend Micro k soukromí a bezpečnosti dat můžete nalézt na stránkách http://www.trendmicro.com/us/about-us/legal-policies/privacy-statement/index.html.