2024

Oficiální pravidla

Vítejte v letošní video soutěži Natoč svůj příběh (What’s Your Story) – kampani, která vám dává možnost vyprávět o skvělých příležitostech a výzvách, se kterými se všichni můžeme setkat při našich online aktivitách.

Nesouhlasíte-li s pravidly soutěže, neúčastněte se jí.

1. O pravidlech soutěže

 • Účastí v soutěži souhlasíte s těmito oficiálními pravidly (dále jen „pravidla soutěže“).
 • Pojem „my“ ve všech pádových tvarech znamená společnost Trend Micro EMEA Limited, sponzora vzdělávacího programu o bezpečnosti internetu a soutěže pod názvem Natoč svůj příběh. Jsme irská společnost s ručením omezeným (registrační číslo 364963) a sídlíme na adrese IDA Business & Technology Park, Model Farm Road, Cork, Irsko.
 • Pojem „vy“ ve všech pádových tvarech znamená osobu, která se chce zúčastnit soutěže. Pojem „vy“ dále znamená kohokoliv, kdo se podílí na soutěžním příspěvku nebo se v něm objeví. Je na každém soutěžícím, aby zajistil, že se každá takto zúčastněná osoba seznámí s pravidly soutěže a akceptuje je. Pošlete-li tedy do soutěže video, ujistěte se, že všichni jeho aktéři (kteří jsou označováni jako „účinkující“) i jejich rodiče (v případě, že účinkující jsou mladší 16 let) souhlasí s tím, že akceptujete pravidla soutěže. Doporučujeme, abyste tyto pravidla soutěže dali přečíst všem účinkujícím.

2. O soutěži

 • Tuto soutěž pořádáme za účelem osvěty a vzdělávání naší komunity ohledně rizik a nebezpečí, ale také skvělých příležitostí, které se nám nabízejí při našich online aktivitách. Tato soutěž vám dává možnost vytvořit krátké video (dále jen „soutěžní příspěvek“) a nahrát ho na webovou stránku Natoč svůj příběh (dále jen „webová stránka“).

Téma soutěže: Jak ti internet pomohl poprat se s výzvami roku 2020?

 • Poté, co si ověříme, že váš soutěžní příspěvek splňuje pravidla soutěže, zveřejníme tento příspěvek online, aby jej mohli zhlédnout, okomentovat a ohodnotit i ostatní. Soutěžní příspěvky s nejvyšší sledovaností a hodnocením postoupí do finále. Porota nezávislých hodnotitelů pak vybere vítězné příspěvky.

3. Důležitá data a lhůty

 • Datum zahájení soutěže je 1. března 2021, datum ukončení nahrávání příspěvků je 31. května 2021.
 • Doba veřejného hodnocení je lhůta, během které bude možné prohlédnout si soutěžní příspěvky na webové stránce Natoč svůj příběh. Na této webové stránce bude veřejnost moci váš soutěžní příspěvek či příspěvky ohodnotit a okomentovat. Datum zahájení veřejného hodnocení  je 1. 3. 2021, datum ukončení veřejného hodnocení je 15. 6. 2021.
 • Doba závěrečného vyhodnocení: vyhodnocení soutěže proběhne v druhé polovině června 2021.

4. Kdo se může soutěže zúčastnit?

 • Do soutěže se mohou přihlásit fyzické osoby.
 • V době přihlášení se do soutěže musíte mít trvalé bydliště na území České republiky.
 • Každý jednotlivý soutěžící musí být v době soutěže zaregistrován jako student.
 • Jako jednotliví soutěžící se v České republice mohou do soutěže přihlásit pouze osoby s trvalým bydlištěm v České republice, kterým je v době přihlášení 15 (patnáct) až 23 (dvacet tři) let.
 • Požadavek na souhlas rodičů – pokud jste v době přihlášení se do soutěže mladší 16 let, musíte od svého rodiče nebo zákonného zástupce získat souhlas k účasti v soutěži. Váš rodič nebo zákonný zástupce obdrží e-mailovou zprávu s žádostí o poskytnutí souhlasu. Na tento e-mail musí rodič nebo zákonný zástupce odpovědět a dát svůj souhlas předtím, než budete moci pokračovat v přihlášení do soutěže.
 • Pokud se potenciálním vítězem stane osoba mladší 16 let, může být cena udělena na jméno rodiče nebo zákonného zástupce takové nezletilé osoby. Váš rodič nebo zákonný zástupce musí odsouhlasit a podepsat zákonné prohlášení o zproštění odpovědnosti (dále jen „ujednání o zproštění odpovědnosti“) a/nebo jakékoliv jiné dokumenty, které budeme důvodně požadovat, předtím, než vám vznikne nárok na jakoukoliv cenu.
 • Soutěže se nesmějí účastnit naši zaměstnanci nebo jejich rodinní příslušníci ani žádné jiné osoby spojené s propagací nebo organizací této soutěže, případně jejich rodinní příslušníci.

5. Jak se přihlásit do soutěže

Do soutěže se přihlásíte tak, že počínaje 1. březnem 2021 navštívíte webovou stránku whatsyourstory.trendmicro.cz, vyplníte požadované údaje, abyste se mohli zaregistrovat, a pak budete postupovat podle online pokynů k nahrání a odeslání vašeho videa (vašeho soutěžního příspěvku) přímo na webovou stránku.

6. Požadavky na soutěžní příspěvek

Každý soutěžní příspěvek přihlášený do soutěže musí splňovat následující „požadavky na příspěvek“:

 • Zavazujete se, že veškeré údaje, které nám poskytnete, jsou ve všech ohledech pravdivé, přesné a úplné a že jste oprávněni vstoupit do soutěže.
 • Váš soutěžní příspěvek musí být vaším vlastním originálním dílem a musíte mít souhlas k použití jakékoliv hudby nebo obsahu, který jste nevytvořili.
 • Video příspěvky:
  (a) vaše video musí trvat od 30 sekund do 2 minut, nesmí být větší než 100 MB a soubor musí být pouze ve formátu .mov nebo .mp4 nebo .wmv;
  (b) video musí být vaše originální, dosud nezveřejněná práce a nesmí porušovat autorská práva nebo ochranné známky žádné třetí osoby, právo na ochranu soukromí ani žádná jiná práva třetích osob;
  (c) obsah videa nesmí být diskriminační, obscénní, urážlivý nebo hanlivý.
 • Vaše soutěžní příspěvky musejí být v českém jazyce.
 • Každý jednotlivý soutěžící může zaslat pouze jeden soutěžní příspěvek.
 • Soutěžní příspěvky musejí být obdrženy do data ukončení nahrávání. Jakmile bude původní příspěvek předložen k posouzení, nebude již za žádných okolností možné ho nahradit novými verzemi.
 • Soutěžní příspěvky, které některý z těchto požadavků nesplňují, se pro vstup do soutěže nekvalifikují a budou ze soutěže vyloučeny.
 • Vyhrazujeme si veškerá práva vás ze soutěže vyloučit, pokud bude vaše jednání v rozporu s duchem či účelem soutěže.

7. Ochrana osobních údajů a propagace

 • V rámci své účasti v soutěži nám poskytujete své osobní údaje. Účastí v soutěži souhlasíte s tím, že můžeme uchovávat a používat vaše osobní údaje za účelem realizace soutěže. Zavazujeme se, že vaše osobní údaje budeme používat pouze v souvislosti s touto soutěží v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů, které naleznete na webové stránce.
 • Pokud zvítězíte, můžeme v rámci soutěže bezplatně použít vaše jméno, místo pobytu a jiné podobné údaje k přiměřené propagaci v jakékoliv podobě, včetně naší webové stránky a sociálních médií.

8. Vlastnictví vašeho soutěžního příspěvku a autorská práva

 • Budete držitelem autorských práv ke svému soutěžnímu příspěvku a budete mít právo být označen jako tvůrce vašeho příspěvku. Jakmile však svůj příspěvek pošlete, je důležité, abychom jej mohli používat pro účely spojené s akcí Natoč svůj příběh.
 • Podmínkou soutěže je, že nám udělujete trvalé právo používat váš soutěžní příspěvek, například ho uveřejnit na internetu a sociálních sítích, pořizovat z něj kopie, publikovat ho, upravovat nebo přepracovávat. Dále nám umožňujete udělit stejná práva i dalším pečlivě vybraným organizacím, aby váš soutěžní příspěvek mohly použít pro vzdělávací účely, aniž by vás musely znovu žádat o souhlas.
 • Zavazujeme se, že váš soutěžní příspěvek nikdy nepoužijeme pro komerční účely.

9. Ceny

Vyhrávají ty soutěžní příspěvky, které budou vyhodnoceny jako vizuálně nejpřitažlivější a vykazující vysoký stupeň kreativity a působivosti, které budou originální a budou hovořit samy za sebe a nejlépe uchopí téma soutěže.

Ceny jsou udělovány každému vítězi v dané kategorii.

 • Cena za první místo: dron DJI Mini 2 Fly Combo + instruktážní kurz od Dron Pro
 • Cena za druhé místo: vlogger kit s fotoaparátem Fujifilm X-T200
 • Cena za třetí místo: online detektivní hra The Hack – přístup pro 5 hráčů
 • Každému vítězi kategorie náleží pouze jedna cena.
 • Pokud neobdržíme dostatečný počet kvalifikujících se soutěžních příspěvků nebo pokud hodnotitelé usoudí, že se neshromáždil dostatečný počet příspěvků odpovídající kvality k tomu, aby mohly být uděleny všechny ceny nebo některé z nich, nemusejí být všechny ceny nebo některé z nich uděleny.
 • Ceny budou předány každému vítěznému soutěžícímu nebo v případě osob mladších 16 let jejich rodičům či zákonným zástupcům.
 • Výherci cen budou výhradně odpovědní za zaplacení jakékoliv případné místní daně a s ní spojené oznamovací povinnosti i za jakékoliv případné poplatky nebo náklady spojené s příslušnou cenou.

10. Doba veřejného hodnocení a výběr finalistů

 • Poté, co nahrajete svůj soutěžní příspěvek, zkontrolujeme ho, abychom zjistili, zda splňuje pravidla soutěže, a pokud ano, schválíme jej. Poté bude zveřejněn na webové stránce a veřejnost jej bude moci zhlédnout. Informujte tedy své přátele a rodinu, aby se na váš soutěžní příspěvek mohli podívat.
 • Vy i další registrovaní návštěvníci webové stránky budete vyzváni, abyste všechny soutěžní příspěvky během doby veřejného hodnocení ohodnotili. Pokud použijete automatický hlasovací software a/nebo webové stránky umožňující taktické hlasování (vote swapping), budete diskvalifikováni. Máte limit jednoho hodnocení na jeden soutěžní příspěvek.
 • Po skončení doby veřejného hodnocení bude vybráno šest soutěžních příspěvků od jednotlivých soutěžících, které získaly nejvyšší hodnocení. Ty se stanou finalisty.
 • Finalisté jsou vybíráni na základě kombinace počtu úplných zhlédnutí soutěžního příspěvku a nejvyššího celkového hodnocení (podle počtu srdíček). Pro přesnost uvádíme, že soutěž má jednu věkovou kategorii (15 až 23 let). V této kategorii vybere porota vítěze a soutěžící, kteří se umístili na druhém a třetím místě. Celkem tedy budou uděleny 3 ceny.
 • Pokud jste se umístili na prvním, druhém či třetím místě, budeme vás kontaktovat (telefonicky, poštou nebo e-mailem). Předpokládáme, že se tak stane v týdnu po skončení doby veřejného hodnocení.
 • Pokud jste byli vybráni jako finalista, budete muset před vyhlášením vítězů podepsat a vrátit nám ujednání o zproštění odpovědnosti. Toto ujednání vyžaduje, abyste potvrdili, že váš příspěvek splňuje pravidla soutěže, a formálně vyjádřili svůj souhlas s tím, že jsme oprávněni váš soutěžní příspěvek použít, jak je stanoveno v části nazvané „Vlastnictví vašeho soutěžního příspěvku a autorská práva“.
 • Pokud jste osoba mladší 16 let, musí ujednání o zproštění odpovědnosti podepsat váš rodič/zákonný zástupce.
 • Pokud ujednání o zproštění odpovědnosti nepodepíšete a nevrátíte nám je do tří dnů od naší formální žádosti nebo pokud ho v dané lhůtě z jakéhokoliv důvodu neobdržíme, nebudeme mít vůči vám žádné závazky.
 • Pokud jste porušili kterékoliv z pravidel soutěže, můžete být diskvalifikováni. Pokud se tak stane, bude jako vítěz namísto vás určen někdo jiný.

11. Hodnocení

 • Ze zástupců společností a/nebo třetích stran, které naši soutěž Natoč svůj příběh podporují, sestavíme porotu hodnotitelů. Hodnotitelé během doby závěrečného vyhodnocení vyhodnotí soutěžní příspěvky finalistů a vyberou vítězné příspěvky.
 • Hodnotitelé budou posuzovat vaši kreativitu (styl, vyjádření sdělení, provedení 13.4 atd.), vhodnost vašeho soutěžního příspěvku (vzhledem k danému tématu atd.) a to, nakolik účinně se vám podařilo zamýšlené sdělení podat. Žádná správná ani špatná odpověď samozřejmě neexistuje, a proto budou hodnotitelé používat svůj vlastní úsudek. Rozhodnutí hodnotitelů je konečné a nelze jej revidovat ani zpochybnit.
 • Máme v úmyslu vyrozumět všechny vítěze do konce měsíce června 2021. Pokud jste jedním z vítězů, využijeme kontaktních informací, které jste nám poskytli, abychom vás kontaktovali a tuto dobrou zprávu vám sdělili.
 • Než budeme moci potvrdit vítěze, budeme si muset ověřit vaši způsobilost. Pokud dojdeme k závěru, že někdo není z nějakého důvodu způsobilý stát se vítězem, bude toto naše rozhodnutí konečné a závazné a nebude možné jej zpochybnit.
 • Nebudeme žádným způsobem odpovídat za ztrátu, nedoručení nebo neobdržení oznámení o vítězství potenciálním vítězem, ať již k němu dojde z jakéhokoliv důvodu. Pokud potenciální vítěz neodpoví ve lhůtě uvedené v oznámení nebo pokud se oznámení o vítězství vrátí jako nevyzvednuté nebo nedoručitelné potenciálnímu vítězi, cena pro takového potenciálního vítěze propadá a na základě výsledků výše uvedených kritérií hodnocení může být vybrán náhradní vítěz. Pokud se zjistí, že potenciální vítěz není způsobilý nebo nedodržel tato pravidla soutěže či pokud cenu z nějakého důvodu odmítne, bude takový potenciální vítěz diskvalifikován a cena bude udělena náhradnímu vítězi na základě výsledků výše uvedených kritérií hodnocení.

12. Seznam vítězů soutěže

Seznam vítězů soutěže bude k dispozici v druhé polovině června 2021. Pokud chcete, abychom vám zaslali kopii seznamu vítězů soutěže, pošlete obálku opatřenou vaší adresou a poštovní známkou na adresu: Natoč svůj příběh – seznam vítězů soutěže (What’s Your Story? – Winner’s List), c/o Trend Micro EMEA Ltd, k rukám paní Martiny Vlčkové, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, Česká republika.

13. Obecné

 • Právo zrušit soutěž: Máme právo soutěž kdykoliv zrušit nebo změnit ceny či pravidla soutěže, aniž bychom to kterémukoliv soutěžícímu oznamovali nebo vůči němu měli nějakou odpovědnost. V případě, že do data uzávěrky neobdržíme dostatečný počet soutěžních příspěvků nebo že nám něco zabrání v udělení kterékoliv ceny či pokračování v soutěži tak, jak je zamýšleno tímto dokumentem, budeme mít právo soutěž upravit, pozastavit nebo ukončit.
 • Na základě vlastního uvážení vás můžeme diskvalifikovat, pokud bude zjištěno, že jste zasahovali do vstupního procesu nebo do provozu webové stránky či s nimi manipulovali nebo že jste jednali jakýmkoliv způsobem, o kterém se má za to, že narušuje průběh nebo realizaci soutěže, případně je poškozuje.
 • Naše rozhodnutí jsou konečná a nebudeme vést žádnou korespondenci se soutěžícími ohledně jakéhokoliv aspektu této soutěže.
 • S výjimkou smrti nebo zranění osob způsobeného naší nedbalostí tímto v rozsahu povoleném zákonem vylučujeme veškerou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu, náklady a výdaje, ať již přímé nebo nepřímé a bez ohledu na jejich příčinu, v souvislosti se soutěží nebo jakýmkoliv aspektem ceny. Této soutěže se účastníte na vlastní riziko.
 • Tyto podmínky se řídí a budou vykládány v souladu s právním řádem České republiky. Spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami budou podléhat nevýhradní jurisdikci českých soudů.