2024

Dálková výuka doma z pohledu učitele i žáků

Video vtipně znázorňuje situace, které se při dálkové výuce mohly stát. Také je zde zobrazený strach z připomínání roku 2020, nevědomost toho, že nás kamera vlastně snímá, vyjadřování zbytečných informací, technické problémy a především prokrastinace na sociálních sítích. Internet nás virtuálně vrátil do školy, ale rozhodně nám nenahradil kontakt, kterého si vážíme nejvíce.

Chtěl jsem hlavně poukázat na to, že i přes nespočet negativních dopadů na nás všechny nás online výuka obohatila o zvládání svoji vlastní disciplíny. Věřím, že se v budoucnu začneme chovat ohleduplněji k managementu našeho času.

Ve videu hraje moje sestra. Natáčel a stříhal jsem jej sám. Vzhledem k limitu 100 MB jsem musel snížit kmitočet videa o 90 %. Děkuji všem za podporu.