2024

Věřil bys tomu?

Informací, novinek a článků si na internetu přečteme denně až stovky. Uživatelé, a to především ti mladší, podle toho formují své názory na dnešní dobu a společnost celkově. Není to ale nebezpečné? Neměli bychom si vše sami ověřit a nebýt tak naivní?