2024

Pro Opavu

Rozhodl jsem se v této těžké době podpořit malopodnikatele v oblasti gastronomie, protože právě tato skupina nedokáže naplnit své tržby. Jako pomoc, pro tuto skupinu znevýhodněných, jsem zvolil video s motivujícím a emotivním podtextem. S pomocí internetu jsem tak mohl video jednoduše rozšířit mezi publikum. Internet mi pomohl naplnit můj cíl a taky napomohl některým podnikatelům překonat tuto Covid-19 krizi. Myslím, že tento dobročinný projekt na internetu způsobí spoustu pozitivního dopadu.