2021

What's Your Story - 2021 Příspěvek


Pro Opavu

Od:   Simon Cernik

3

Věková skupina:   15 - 23 let
Umístění:   Česká republika
Děkujeme za ohodnocení příspěvku
Musíte být přihlášen ohodnotit tento příspěvek. Prosím k přihlášení nyní.

Rozhodl jsem se v této těžké době podpořit malopodnikatele v oblasti gastronomie, protože právě tato skupina nedokáže naplnit své tržby. Jako pomoc, pro tuto skupinu znevýhodněných, jsem zvolil video s motivujícím a emotivním podtextem. S pomocí internetu jsem tak mohl video jednoduše rozšířit mezi publikum. Internet mi pomohl naplnit můj cíl a taky napomohl některým podnikatelům překonat tuto Covid-19 krizi. Myslím, že tento dobročinný projekt na internetu způsobí spoustu pozitivního dopadu.

Audio záznam z klavíru mého kamaráda Artura Orzsága.


Stáhnout video   Získej kód pro vložení